Presenning 6 x 10m = 60m2

96937343

Velg type
Velg komponenter
63g/m2 6x10m = 60m2.
Frp: 3 stk