Tannet Verktøy

Valget av tannstørrelse avhenger av størrelsen på platene. For større plater bør det benyttes større tanning.